תקנון תנאי הצטרפות: תוכנית שותפים / Affiliate Program   

תנאים אלה יחולו ביחסים בינך לבין חברת ‘סקולילנד’, מפעילת האתר  www.schoolyland.co.il.
בהנחה שתחליט ‘סקולילנד’ לקבל את הצעתך לעבוד בשיתוף פעולה איתך.

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, אל תסמן אישור התקנון בטופס ההרשמה, והצעתך לא תשלח ל- schoolyland.co.il.

בתנאים אלה אתה נקרא “המציע”. למרות שהתנאים נוקטים לשון זכר, הם עושים כן מטעמי נוחות בלבד והם מכוונים, כמובן, גם לנשים ולתאגידים.

מטרת ההצעה:
מטרת ההצעה הינה שיווק מערכת הקורסים של ‘סקולילנד’,
תמורת 10% עמלות מכל מכירה.


פרטים כלליים :

הסכמה לעבוד איתנו הופכת אותך למשווק שותפים של מוצרי ‘סקולילנד’.
כל הפרטים בתוכנית עלולים להשתנות בהתאם להחלטת החברה , ולא יחול כמובן על עמלות עבר אלא רק על עמלות שיצטברו מרגע השינוי.

הקידום של השירותים למניהם תמיד יעמוד בערכי המותג , שזה קודם כל אמינות , אנחנו רוצים שתהיו שגרירים שלנו!!!

תנאים בסיסיים :

הינך חייב להיות מעל גיל 18 בכדי להשתתף בתוכנית השותפים שלנו  (Affiliate Program).

האפילייט מקבל לינק יחודי עבור עדכון מלא במצב הסגירות שלו.

התשלום לכל סגירה, מבוצע 14-30 יום לאחריה ( לרוב זה מיד לאחר 14 יום, עם תום תקופת ימי ההתנסות של הלקוח ).

התשלום לכל סגירה מבוצע רק במידה ולא היו ביטולים לעסקה.
במידה ומכל סיבה יהיה ביטול לעסקה אחרי תשלום העמלה, העמלה תקוזז מהעמלות שטרם שולמו.

העסק מוגדר כפטור לעת עתה, ועל כן התשלום למשווק לא כולל מע”מ , התשלום יבוצע עבור חשבונית קבלה בלבד.

אין שום תשלום חודשי שהמשווק צריך לשלם וכמובן אין לו שום קשר עיסקי או אחוזים בחברה מלבד השיווק שלה וקבלת אחוזים לפי סגירות.

תשלום המינימום הוא 100 ש”ח.

* לא תינתן עמלה על רכישה עצמית.

בסיס הפעילות:
1. המציע מצהיר ומאשר כי בדרכי השיווק שלו לא נמצאים חומרים / תכנים אסורים עפ”י חוק.
2. המציע אינו רשאי להוסיף או לשנות מיתרונות ויכולות מוצר מערכת הקורסים שמספקת ‘סקולילנד’ כמופיע באתר schoolyland.co.il ובתקנון האתר.
3. עם קבלת הצעתו תיתן ‘סקולילנד’ למציע לינק אישי של אפיליציה, לקישור מכירת המוצרים שלה.
     דרכו בלבד תוכל ‘סקולילנד’ לעקוב אחר המכירות ולבצע תשלום על פיהם.
4. המציע יהיה זכאי לקבל עמלה בשיעור של 10% מסכום הרכישה לפני מע”מ.
5. שום דבר האמור בתנאים אלה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים או יחסי עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.
6.הצדדים רשאים לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת של שבעה ימים בכתב ומראש לצד השני.
7. סיום ההסכם מכל סיבה שהיא אינו פוגע בזכות המציע לקבל מסקולילנד עמלות על פי הסכם זה בגין עסקאות שהושלמו טרם ביטולו של ההסכם.
8.הסכם זה מכיל את כל המוסכם בין הצדדים, והוא בא במקום כל הבטחה, מצג, התחייבות או מו”מ שקדמו לו.

אורי מסקולילנד

אורי מסקולילנד

בדרך כלל עונה תוך כמה דקות

שעות הפעילות שלנו הם 12:00-20:00 ימי ראשון עד חמישי (לא כולל חגים)

אורי מסקולילנד
היי 👋
איך אני יכול לעזור?
WhatsApp יש לך שאלה?